top of page

Renesans dziedzictwa kultury i edukacji klasycznej w Polsce

Pomnik Sacratissimi
Cordi w Poznaniu

Kolegia jezuickie -
na drodze do systemu powszechnej edukacji

Polskie święta -
chrześcijaństwo wpisane
w polską obyczajowość

Chrześcijańscy rycerze -
od Zawiszy Czarnego do Żołnierzy Niezłomnych

Jadwiga Zamoyska i jej program chrześcijańskiej pedagogiki

Polki wierne Bogu
i Ojczyźnie

Ks. Stanisław Konarski - przez odrodzenie edukacji do odrodzenia Polski

bottom of page