top of page

Kolegia jezuickie - na drodze do systemu powszechnej edukacji

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jakie teorie spiskowe krążyły wokół zakonu Jezuitów?
2. Dlaczego zakon Jezuitów był prześladowany na całym świecie?
3. Jaką rolę pełnili Jezuici w rozwoju powszechnej edukacji?

bottom of page