top of page

Chrześcijańscy rycerze - od Zawiszy Czarnego do Żołnierzy Niezłomnych

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym był etos rycerski i jakie
były jego zasady?
2. Kim był i czego dokonał
Zawisza Czarny?
3. Co oznacza stwierdzenie "Polska przedmurzem chrześcijaństwa"?
4. Jaki wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych w Polsce miał etos rycerza chrześcijańskiego?

bottom of page