top of page

Co to jest wolna wola?

Co to jest wolna wola? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Co to jest wolna wola?

  2. Dlaczego człowiek otrzymał dar wolnej woli?

  3. Czemu służy dar wolnej woli?

  4. Jaka jest racja umiłowania nieprzyjaciół?

  5. Jaki jest cel posiadania wolnej woli?

bottom of page