top of page

Co to jest rozum?

Co to jest rozum? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Co to jest rozum?

  2. Co stanowi przyczynę rozumu?

  3. Co to znaczy, że człowiek jest istotą rozumną?

  4. Co to znaczy żyć?

  5. Dlaczego człowiek otrzymał dar poznania?

  6. Wymień rodzaje „pojęć”.

  7. Na czym polega poznawanie prawdy?

  8. Na czym polega poznawanie naturalne, a na czym poznawanie nadprzyrodzone?

bottom of page