top of page

Teofil Kwiatkowski - malarz Chopina

Pytania pomocnicze do wykładów:

"1. Czym był styl tzw.
""Pięknych Madonn""?
2. Wymień obiekty, które trzyma Dzieciątko oraz opisz ich znaczenie symboliczne?
3. Jakie zwierzęta były przedstawiane na obrazach Madonny z Dzieciątkiem oraz co symbolizowały?"

bottom of page