top of page

Czwartek u króla Stasia, o sztuce w rękach władcy

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym był styl tzw.
"Pięknych Madonn"?
2. Wymień obiekty, które trzyma Dzieciątko oraz opisz ich znaczenie symboliczne?
3. Jakie zwierzęta były przedstawiane na obrazach Madonny z Dzieciątkiem oraz co symbolizowały?

bottom of page