top of page

Co trzyma dzieciątko - o Pięknych Madonnach
w średniowieczu

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym był styl tzw.
"Pięknych Madonn"?
2. Wymień obiekty, które trzyma Dzieciątko oraz opisz ich znaczenie symboliczne?
3. Jakie zwierzęta były przedstawiane na obrazach Madonny z Dzieciątkiem oraz co symbolizowały?

bottom of page