top of page

Mysterium Iniquitatis - Zło - Grzech

Czym jest zło i jakie
jest jego źródło?

Czym jest grzech i jak oddziałuje na człowieka?

Czym jest tajemnica nieprawości - Mysterium Iniquitatis?

bottom of page