top of page

Prawo - Kontemplacja - Bojaźń Boża

Prawo naturalne,
a prawo stanowione

Medytacja,
a kontemplacja

Bojaźń Boża,
a lęk

bottom of page