top of page

Roztropność - Sprawiedliwość - Umiarkowanie

Czym jest roztropność
i kim jest człowiek roztropny?

Czym jest sprawiedliwość
i kim jest człowiek sprawiedliwy?

Czym jest umiarkowanie
i kim jest człowiek umiarkowany?

bottom of page