top of page

7 sztuk wyzwolonych - fundamentem edukacji klasycznej

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wymień 7 sztuk wyzwolonych?
2. Co oznacza kosmos?
3. W jaki sposób Sokrates, Platon i Arystoteles zdefiniowali Boga?
4. Co to znaczy, że Bóg jest Zbawcą?
5. Co oznacza wyrażenie „kara boska”?
6. Na czym polega łaska wiary?

bottom of page