top of page

Korespondencja część II

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jakich zwrotów grzecznościowych użyjecie w korespondencji
z: wychowawcą, dyrektorem szkoły, kolegą, daleką kuzynką, księdzem?
2. Napiszcie podanie o indywidualny tok nauki.
3. Napiszcie mejl do wychowawcy
z prośbą o wyznaczenie terminu poprawy oceny.

bottom of page