top of page

Korespondencja część I

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wykonajcie ćwiczenie
na kolokwializmy.
2. Jakich błędów należy wystrzegać się, tworząc korespondencję elektroniczną?
3. Czy można zacząć wiadomość
od słowa „witam”?

bottom of page