top of page

Sztuka prowadzenia dialogu oraz zasady pierwszeństwa

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wymień zasady pierwszeństwa
przy przechodzeniu przez drzwi.

Ćwiczenie dla całej klasy:
* podzielcie się na grupę jedynek
i grupę dwójek.
* Obydwie grupy ustawiają się w kołach. Koło jedynek powinno być wewnątrz koła dwójek. Jedynki i dwójki powinny stać przodem do siebie. Nauczyciel podaje uczniom temat, np. ulubiony film, miejsce, do którego chciałbyś pojechać, ulubiony sport i.t.p.
* Po podaniu tematu na sygnał start jedynki zaczynają prowadzić rozmowę z dwójkami, które stoją bezpośrednio przed nimi. Czas rozmowy na jeden temat to 2 minuty. W ciągu tego czasu zarówno jedynki jak i dwójki powinny się wypowiedzieć. Po 2 minutach nauczyciel daje sygnał STOP. Jedynki przesuwają się wewnątrz koła o jedną osobę w prawo tak, aby mieć nowego partnera do rozmowy. Następnie nauczyciel podaje kolejny temat i daje sygnał do startu.

bottom of page