top of page

Rozmowa kwalifikacyjna

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Kto pierwszy może usiąść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
2. Jaka postawa ciała jest prawidłowa podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
3. Dlaczego dr Irena Kamińska-Radomska zaczęła rozmawiać z Anielą o zwierzętach i co chciała przez to sprawdzić?

bottom of page