top of page

Savoir-vivre w pytaniach i odpowiedziach część I

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. W jaki sposób formułować życzenia?
2. Czy wypada prosić , aby goście jeszcze zostali?
3. Wymień kilka zasad związanych
z tańcem.
4. Dlaczego nie wypada jeść w kinie?

bottom of page