top of page

W podróży

Pytania pomocnicze do wykładów:

1.Komu należy ustąpić miejsca
w publicznych środkach transportu?
2. Dlaczego nie należy rozmawiać przez telefon w autobusie
czy tramwaju?
3. Wymień 4 największe faux pas
w podróży. Czy przydarzyło Wam
się kiedyś coś podobnego?
Jak się czuliście?

bottom of page