top of page

Zasady doboru stroju dla chłopców cz. 2

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jaka powinna być idealna długość marynarki garniturowej?
2. Na co warto zwrócić uwagę, dobierając koszulę do marynarki?

Ćwiczenie – wiązanie krawatów. W tym celu można posłużyć się materiałem zamieszczonym w filmie (notacja Finka i Mao).

bottom of page