top of page

Etykieta - czy zasady etykiety są wciąż aktualne?

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Co to jest etykieta?
2. W jakich sytuacjach należy stosować zasady savoir-vivre?
3. Czy Twoje zachowanie różni się zależnie od towarzystwa, w którym się znajdujesz?
4. Podaj kilka przykładów wciąż aktualnych zasad etykiety.

bottom of page