top of page

Polski model pedagogiki chrześcijańskiej

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym charakteryzował się polski model pedagogiki chrześcijańskiej?
2. Wymień kluczowe osoby reprezentujące pedagogikę chrześcijańską?
3. Jakie są „domowe choroby” Rzeczypospolitej wg. ks. Skargi?
4. Czym jest katolicki realizm?

bottom of page