top of page

Polskie pieśni religijno-patriotyczne

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jakie funkcje pełniły pieśni religijno-patriotyczne w dziejach Polski?
2. Wymień polskie pieśni religijno-patriotyczne?
3. W jakich momentach historycznych powstały znane polskie pieśni religijno-patriotyczne?
4. Jak cenzura próbowała ograniczyć rozpowszechnianie polskiej pieśni religijno-patriotyczne?

bottom of page