top of page

Fenomen Komisji Edukacji Narodowej i aktualność jej przesłania dzisiaj

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jaka była historia powstania Komicji Edukacji Narodowej?
2. Jaką rolę odgrywali Jezuici
w powstaniu Komicji Edukacji Narodowej?
3. Czym było Collegium Nobilium
i czym się charakteryzowało?
4. Jaka była funkcja religii w edukacji wg. Komisji Edukacji Narodowej?

bottom of page