top of page

Wyrazić polskość po łacinie. Co zawdzięcza język polski łacinie?

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Co Polska zawdzięcza cywilizacji łacińskiej?
2. Jakie owoce przynosi śpiew gregoriański?
3. Jaki wpływ na edukację miała kultura łacińska?
4. Jaką funkcję pełniła łacina
w Europie?

bottom of page