top of page

Kult Maryjny ostoja i siła polskiego katolicyzmu

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym przejawiał się kult Maryjny
w Polsce?
2. W jakich okolicznościach Maryja zostaje królową Polski?
3. Jaką funkcję pełniła Jasna Góra
w historii Polski?

bottom of page