top of page

Tradycje polskiej pobożności

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym cechowała duchowość religijna Polski?
2. Kim był św. Wojciech i jaką rolę odegrał w historii Polski?
3. Jaka była specyfika polskich świętych?
4. Kim była św. Jadwiga Andegaweńska i czym założyła
się dla Polski?

bottom of page