top of page

W cieniu polskiej wierzby, czyli jak Polska śpiewała

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jaką rolę pełnił śpiew
w kulturze polskiej?
2. Wymień pieśni ważnych momentów historycznych Polski?
3. Wymień chronologicznie hymny Polski?

bottom of page