top of page

Piosenka jest dobra na wszystko

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Czym jest piosenka i czym
się różni od pieśni?
2. Jak wyglądały początki muzyki rozrywkowej?
3. Jaką rolę pełniła piosenka
w historii Polski?

bottom of page