top of page

Opera nie boli!

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Z jakich elementów składa
się opera?
2. Czym jest Libretto?
3. Jak zmieniała się opera
na przestrzeni wieków?

bottom of page