top of page

Hej kolęda!

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Jakie są rodzaje muzyki okresu Świąt Bożego Narodzenia?
2. Czym się różni kolęda
od pastorałki?
3. Wymień autorów oratoriów na Boże Narodzenie.

bottom of page