top of page

"Próbę grobu żeśmy przeszli, prawem naszym zmartwychwstanie". Chrześcijański patriotyzm romantyków.

"Próbę grobu żeśmy przeszli, prawem naszym zmartwychwstanie". Chrześcijański patriotyzm romantyków.
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Jaki wpływ na polski patriotyzm miała religia chrześcijańska?

  2. Co oznacza "przejść próbę grobu"?

  3. Co pisał Zygmunt Krasiński na temat Polskich wrogów?

bottom of page