top of page

Czego uczy nas historia?

This video has been deleted.

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Do czego może prowadzić fałszowanie historii?

  2. Co to jest sumienie narodowe?

  3. Wymień rodzaje sumienia?

  4. Kim są ludzie sumienia?

bottom of page