top of page

Czym jest męstwo i kim jest człowiek mężny?

Czym jest męstwo i kim jest człowiek mężny? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Czym jest męstwo?

  2. Kim jest człowiek mężny?

  3. Czym są cnoty?

  4. Kto powołany jest do bycia mężnym?

bottom of page