top of page

Przyjęcia na stojąco

Przyjęcia na stojąco - Dominika Grodowska
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

 1. Jakich błędów należy unikać podczas przyjęć na stojąco?

 2. Co mogę zrobić, aby poczuć się swobodnie nawet pośród nieznajomych?

 3. Jak nawiązać nowe kontakty podczas przyjęć?

 4. Ćwiczenie rotowania
  Podzielcie się na grupki 4/5cio osobowe
  i ponumerujcie je. Wewnątrz poszczególnych grup również przydzielcie sobie kolejne numery. Waszym zadaniem będzie eleganckie odłączenie się od grupy i dołączenie się do kolejnej.
  Wskazówka. Pamiętajcie, aby nikomu nie wchodzić w słowo. Zadanie będzie wykonane prawidłowo, jeżeli dobrze wsłuchacie się
  w toczącą się rozmowę, włączycie się w nią,
  a następnie przedstawicie się (podczas dołączania do grupy) lub pożegnacie (podczas odłączania od grupy).
  Przebieg: Uczniowie z nr 1 w poszczególnych grupach odłączają się jako pierwsi i dołączają do następnej grupy. Następnie kolejne numery. Aby zachować porządek ćwiczenia, umawiamy się, że uczniowie dołączają zawsze do grupy
  o jednym numerze wyżej. Osoby z grupy
  o najwyższym numerze przechodzą do grupy
  nr 1.

bottom of page