top of page

Dwa rodzaje patriotyzmu: od postawy rycerskiej do racjonalnej, pozytywistycznej wizji odrodzenia Ojczyzny.

Dwa rodzaje patriotyzmu: od postawy rycerskiej do racjonalnej, pozytywistycznej wizji Ojczyzny
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Czym jest praca organiczna i czym się cechuje?

  2. Kto był promotorem i działaczem racjonalnej wizji odrodzenia Polski?

  3. Czym jest patriotyzm rycerski, insurekcyjny?

  4. Jaka jest różnica pomiędzy patriotyzmem insurekcyjnym,
    a organicznikowskim?

bottom of page