top of page

Narodziny etyki

Narodziny etyki
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Czym było Areté i kim byli Aristos?

  2. Wymień najważniejszych starożytnych autorów etyki.

  3. Jakie było jedno z największych dokonań Sokratesa w rozwoju filozofii i etyki?

  4. Czym jest rewolucja sokratejska?

  5. Na czym polegała metoda majeutyczna dialogu i kto był jej autorem?

bottom of page