top of page

Czyn ludzki – jego struktura

Czyn ludzki – jego struktura
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

 1. Co jest przedmiotem etyki?

 2. Czym jest „actus hominis”
  oraz „actus hominis”?

 3. Wymień przeszkody aktualne
  i habitualne? 

 4. Jaki wpływ ma pokonalność
  lub niepokonalność ignorancji
  na odpowiedzialność moralną człowieka?

 5. Jaka jest różnica pomiędzy uczuciami uprzedzającymi,
  a następującymi w ocenie moralnej czynu?

bottom of page