top of page

„Nie pragnijcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”.
Nauczanie św. Jana Pawła II o polskim patriotyzmie
(40 – lecie pielgrzymki z 1983 roku)

"Nie pragnijcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje" - św Jan Paweł II o polskim patriotyzmie
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Jak świat i św. Jan Paweł II zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce?

  2. Jaką rolę odegrał kościół katolicki
    w Polsce w wspieraniu działalności antykomunistycznych?

  3. Co oznacza "czuwać" wg. św. Jana Pawła II?

  4. Jakie zagrożenia niesie z sobą ideologia relatywizmu?

bottom of page