top of page

Zalety i wady narodowe - skarbnica
naszego ducha narodowego

Zalety i wady narodowe - skarbnica ducha narodowego
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

 1. Wymień wady narodowe wg. św. Maksymiliana Kolbe.

 2. Czym jest dziedzictwo narodowe 
  i co do niego należy?

 3. Wymień pięć stwierdzeń definiujących sumienie narodowe
  wg. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 4. Czego symbolem jest Targowica?

 5. Wymień zalety narodowe?

 6. Czym jest obecnie patriotyzm, jak
  go przejawiać poza granicami kraju? 

bottom of page