top of page

Dobro moralne

Dobro moralne
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Czym jest etyka nikomachejska
    i dlaczego nosi taką nazwę?

  2. Jaka jest różnica pomiędzy dobrami substancjalnymi, a dobrami przypadłościowymi?

  3. Czym jest zło moralne?

  4. Jaką rolę w dążeniu do dobra odgrywa cnota?

  5. Jak zdefiniował cnotę Arystoteles?

bottom of page