top of page

„Non possumus!”. Sumienie narodowe, czyli patriotyzm
w nauczaniu i dziele bł. prymasa Wyszyńskiego
(70 – lecie listu „Non possumus” i aresztowania Prymasa).

„Non possumus!”. Sumienie narodowe, czyli patriotyzm w nauczaniu i dziele bł. prymasa Wyszyńskiego
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Co oznacza zdanie „Non possumus!”
    i w jakich okolicznościach zostało napisane?

  2. W jaki sposób państwo komunistyczne walczyło z chrześcijaństwem w Polsce?

  3. Czym jest sumienie narodowe?

  4. Jak bł. prymas Stefan Wyszyński walczył z ustrojem komunistycznym? 

bottom of page