top of page

Polska romantyków - wolna i chrześcijańska

Polska romantyków - wolna i chrześcijańska - prof. Grzegorz Kucharczyk
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Opisz wizję Polski według 
    romantyków?

  2. Jaką rolę pełniło chrześcijaństwo
    w romantycznej Polsce?

  3. Jaki wpływ na politykę w Europie miał rozbiór Polski?

  4. Co znaczy stwierdzenie "Polska przedmurzem chrześcijaństwa"?

bottom of page