top of page

Poznawanie zasad retoryki cz. 3

Poznawanie zasad retoryki cz. 3 - Dominika Grodowska
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Wymień sposoby na wzmocnienie uwagi słuchaczy. Czym można urozmaicić swoją wypowiedź, aby chciano nas słuchać?

  2. Wymyśl swoją technikę aktywizowania uwagi.

  3. Jakie mogą być nietypowe narzędzia?

  4. Wykonajcie wspólnie ćwiczenie
    z filmu w trakcie jego trwania (obrazek „2 kobiety”).

  5. Wymień kanały komunikacji. Dlaczego warto ćwiczyć je wszystkie?

bottom of page