top of page

Czym jest wolność i co znaczy być wolnym?

Czym jest wolność i co znaczy być wolnym? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Czy zwierzęta mogą być wolne?

  2. Czym różni się "wolność od" od "wolności do"?

  3. Po co człowiekowi wolność?

  4. Co nas zniewala, pozbawia wolności?

bottom of page