top of page

Pojęcie etyki – etyka opisowa a normatywna.

Pojęcie etyki – etyka opisowa a normatywna
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Jaka jest różnica pomiędzy etyką,
    a moralnością?

  2. Czym jest eudajmonizm i jakie przyjmuje kryteria norm postępowania?

  3. Na czym polega utylitaryzm?

  4. Na czym opiera się personalizm
    i dlaczego jest uznawany przez kościół?

  5. Co to jest deontonomizm i jakie wartości przedstawia?

  6. Czym jest hedonizm i jakimi wartościami się kieruje?

bottom of page