top of page

Zwycięstwa i klęski w historii Polski. Jakie wnioski?

Zwycięstwa i klęski w historii Polski. Jakie wnioski?
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

 1. Wymień największe klęski
  i zwycięstwa w historii Polski
  ?

 2. Co było ogniwem spajającym szlachtę i chłopów?

 3. Wymień zdrajców, którzy doprowadzili do rozbiorów Polski?

 4. Kto sprzeciwił się aktowi rozbioru 
  oraz został przedstawiony na obrazie Matejki?

 5. Kim byli jurgieltnicy?

 6. Czego uczą nas historyczne klęski?

bottom of page