top of page

Co to jest nauka?

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wymień rodzaje/działy nauk.
2. Czemu służy nauka?

bottom of page