top of page

Co to jest filozofia?

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. O co pyta filozofia?
2. Podaj podstawowe pytania
w ramach nauk filozoficznych.
3. Co to znaczy, że filozofia jest uporządkowanym systemem poznania rzeczywistości?
4. Co to jest nauka?
5. Czym zajmuje się metafizyka?
6. Na jakie pytanie odpowiada filozofia?
7. Przedstaw rodzaje „przyczyn”.
8. Na czym polega nauka?
9. Wymień rodzaje zasad w naukach filozoficznych.
10. Czemu służy filozofia?
11. Na czym polega zasada niesprzeczności?

bottom of page