top of page

Co to jest prawda?

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Co to jest prawda logiczna
i ontologiczna?
2. Jaka jest właściwość rozumu?
3. Na czym polega poznawanie prawdy?
4. Co pozwala/pomaga poznawać prawdę?
5. Kiedy człowiek spełnia się/realizuje swoje człowieczeństwo?
6. Co to znaczy, że człowiek tęskni
za prawdą?

bottom of page