top of page

Zasady pierwszeństwa

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Wymień podstawowe zasady pierwszeństwa podczas powitań
oraz przedstawiania.
2. Przećwiczcie różne scenariusze. Zadanie do wykonania w grupach
3 osobowych.

Przykłady scenariuszy:

* Przedstaw sobie kolegę z Twojej klasy i przyjaciółkę.
* Przedstaw sobie Twoją mamę
i nową sąsiadkę.
* Przedstaw sobie wujka i Twoją młodszą siostrę.
* Przedstaw sobie babcię i mamę Twojego kolegi.

bottom of page